34 328 30 76 Aleksandria, ul. Zielona 34 wibrobet.sc@vp.pl

Studnie łączone na pióro-wpust

Oferujemy studnie łączone na pióro-wpust w trzech średnicach wewnętrznych tj. d800 d1000 i d1200.


DN800


DN1000


DN1000


DN1200

Studnie te umożliwiają dostęp, napowietrzanie i wentylację systemów kanalizacyjnych np. pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz zabudowę poza budynkami. Wszystkie elementy studni produkowane są zgodnie z normą PN-EN1917: 2004/AC:2009

Parametry betonu:

  • klasa C35/45
  • nasiąkliwość <6%
  • wodoszczelność W8
  • mrozoodporność F150.