34 328 30 76 Aleksandria, ul. Zielona 34 wibrobet.sc@vp.pl

Studnie łączone na uszczelkę

Oferujemy studnie łączone na uszczelkę typu DIN w trzech średnicach wewnętrznych tj. d1000, d1200 i d1500:


DN1000


DN1000

Studnie te umożliwiają dostęp, napowietrzanie i wentylację systemów kanalizacyjnych np. pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz zabudowę poza budynkami.
W podstawach studni montujemy fabrycznie przejścia szczelne w zakresie średnic od DN 32 do DN 600.
Wszystkie elementy studni produkowane są zgodnie z normą PN-EN1917: 2004/AC:2009

Parametry betonu:

  • klasa C35/45
  • nasiąkliwość <6%
  • wodoszczelność W8
  • mrozoodporność F150

Wodoszczelność studni – brak przecieków przy ciśnieniu 50kPa (0,5 bar).