34 328 30 76 Aleksandria, ul. Zielona 34 wibrobet.sc@vp.pl

Studnie wodomierzowe

Oferujemy studnie wodomierzowe wykonane z kręgów łączonych na uszczelkę wg normy DIN składające się z dwóch elementów, tj monolitycznej dennicy i stożka.

DN1000


DN1200W studniach tych wiercimy otwory i osadzamy przejścia szczelne IN-SITU zapewniające szczelność i ochronę rury wodociągowej przy przejściu przez ściankę kręgu.

Parametry betonu:

  • klasa C35/45
  • nasiąkliwość <6%
  • wodoszczelność W8
  • mrozoodporność F150

Wodoszczelność studni – brak przecieków przy ciśnieniu 50kPa (0,5 bar).