34 328 30 76 Aleksandria, ul. Zielona 34 wibrobet.sc@vp.pl

Wpusty uliczne

Oferujemy wpusty uliczne o średnicy wewnętrznej d500.
Wpusty te przeznaczone są do odbioru wód opadowych z powierzchni utwardzonych i odprowadzenia ich do systemu kanalizacji. Zabudowywane są najczęściej w pasach drogowych przy krawężnikach, na parkingach, pod rynnami spustowymi z budynków itp.


Wpust uliczny 1


Wpust uliczny 2

W obszarach ruchu kołowego stosuje się do ich zwieńczenia pierścienie odciążające.
Wpusty posiadają fabrycznie montowane przejścia szczelne do średnicy DN 250.
Elementy wpustu produkowane są zgodnie z normą PN-EN1917: 2004/AC:2009

Parametry betonu:

  • klasa C35/45
  • nasiąkliwość <6%
  • wodoszczelność W8
  • mrozoodporność F150