34 328 30 76 Aleksandria, ul. Zielona 34 wibrobet.sc@vp.pl

Zbiornik szczelny WIBROBET

Oferujemy zbiorniki szczelne typu Wibrobet składające się z dwóch „szklanek” połączonych ze sobą za pomocą zamków – 6m3 (elementy monolityczne – ścianki z dnem).
Zbiorniki o pojemności 9 m3 posiadają dodatkową wkładkę o wysokości 0,8m również łączoną na zamki, a zbiornik o pojemności 12m3 2 wkładki po 0,8m.

Jako uszczelnienie między poszczególnymi elementami służy taśma butylowa zapewniająca szczelność – nie stosujemy zawodnych zapraw klejowych czy pianek. Wszystkie elementy zbiorników są wibrowane grubość ścianki zbiornika wynosi 12cm., a podstawy i sklepienia 15 cm.

Górny element zbiornika osadzone ma dwa przejścia szczelne d 160 – jedno służy do podłączenia instalacji, a drugie do odpowietrzania zbiornika. Głębokość wykopu poniżej spodu rury przyłączeniowej w miejscu włączenia to 1,6 m dla zbiornika 6m3, 2,4 m dla zbiornika 9m3 oraz 3,2m dla zbiornika 12m3.

Zbiorniki w standardowym wykonaniu można obciążyć siła skupioną pochodzącą od pojazdów do 40kN (pojazd o nacisku na oś do 8 ton). W uzasadnionych przypadkach zbiornik można przykryć płytą pokrywową o wytrzymałości 150 kN.

Zbiorniki posiada Krajową Ocenę Techniczną – ITB-KOT-2019/0832 niezbędną do odbiorów budowlanych.


Zbiornik szczelny Wibrobet


Parametry betonu:

  • klasa C35/45
  • nasiąkliwość <6%
  • wodoszczelność W8