34 328 30 76 Aleksandria, ul. Zielona 34 wibrobet.sc@vp.pl

Płyty oporowe przepustów drogowych

Oferowane płyty oporowe przepustów służą do stabilizacji rur przepustu drogowego zarówno z tworzyw sztucznych jak i z betonu. Zabezpieczają również przepust przed osuwaniem się gruntu oraz zapobiegają jego podmywaniu.

Osadzane pod drogami oraz zjazdami przepusty rurowe powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu, zaciekami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Elementem, który stabilizuje betonowe rury, wzmacniając parametry całej konstrukcji, jest ściana oporowa przepustu, zwana również czołową lub przyczółkiem. Tego rodzaju prefabrykowane wyroby łatwo można dopasować do wielkości przepustu.


Płyty oporowe płaskie

Parametry betonu:

  • klasa C25/30
  • nasiąkliwość <6%
  • wodoszczelność W8
  • mrozoodporność F150